Inloopavond herontwikkeling Domineeslaantje

Let op: de locatie van deze bijeenkomst is gewijzigd: Gebouw Scouting Nifterlake, Stationsweg 63, Breukelen

Ten behoeve van de herontwikkeling van de locatie Domineeslaantje/ Vijverhofschool in Breukelen heeft een openbare aanbesteding plaatsgevonden. Op dinsdag 20 juni wordt het winnende stedenbouwkundig ontwerp gepresenteerd aan de buurt en andere belangstellenden. Tijdens deze inloopavond bent u welkom om kennis te nemen van de plannen, en kunt u vragen stellen over de plannen. Aanmelden is niet nodig.


Geschiedenis
Vanaf 2009 heeft er overleg plaatsgevonden tussen de gemeente Stichtse Vecht en de klankbordgroep die is opgericht in het kader van de herontwikkeling van de voormalige scholenlocatie aan het Domineeslaantje. Dit overleg heeft geleid tot een aantal stedenbouwkundige uitgangspunten. Inmiddels heeft een openbare aanbesteding plaatsgevonden waarin de stedenbouwkundige uitgangspunten als kader voor herontwikkeling zijn meegegeven. De ingediende stedenbouwkundige plannen zijn beoordeeld en het plan van Janssen de Jong Projectontwikkeling B.V. is als beste beoordeeld. Op 20 juni zal de ontwikkelende partij een toelichting geven op het gekozen stedenbouwkundig plan.


Planbeschrijving
In het plan is gekozen voor een kleinschalige, dorpse bebouwing die aansluit bij de bebouwing in de directe omgeving. In de architectuur zijn plaatselijke kenmerken terug te vinden. Er worden 27 woningen gerealiseerd, waarbij sprake zal zijn van een mix aan vrijstaande woningen, tweekappers en rijwoningen. 30% van de woningen zal worden uitgevoerd als sociale huurwoning. Deze 8 woningen zijn verdeeld over het plangebied opgenomen.


Vervolgstappen
Op basis van het ingediende plan zal opnieuw overleg worden gevoerd met de buurt. Hiervoor zal de klankbordgroep nieuw leven worden ingeblazen. Bekeken zal worden of er aanleiding is om de plannen op onderdelen aan te passen. Wanneer er overeenstemming is over de plannen zal het bestemmingsplan-traject worden opgestart. De verwachting is dat dit in het 4e kwartaal van 2017 zal gebeuren.


Locatie: Let op: de locatie van deze bijeenkomst is gewijzigd: Gebouw Scouting Nifterlake, Stationsweg 63, Breukelen
Datum: 20-06-2017
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 21:30