Bestemmingsplan en Sloop

Bestemmingsplan en Sloop

Bestemmingsplan
Op 10 jul jl. heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld. Dit besluit is op 3 augustus 2018 gepubliceerd en ligt momenteel nog tot 13 september 2018 bij de gemeente ter inzage. In dit nieuwsbericht informeren wij je over de voortgang van enkele voorbereidende werkzaamheden.

Omdat het project nog in voorbereiding is, zijn er ook nog een aantal zaken niet bekend. In dit nieuwbericht willen wij u graag informeren en antwoord geven op de meest gestelde vragen.

 

Sloopwerkzaamheden
Het was de bedoeling om na de zomervakantie te beginnen met de sloop van de huidige bebouwing op de locatie. Voorafgaand aan de sloop zijn de noodzakelijke flora en fauna onderzoeken uitgevoerd om verstoring van beschermde diersoorten (o.a. vleermuizen, de huismus en de ringslang) te voorkomen.
Uit het laatste flora en fauna onderzoek blijkt dat in het schoolgebouw dwergvleermuizen verblijven. Het gaat om de vleermuis die je veelal tijdens de zomerperiode in tuinen en straten ziet. Om de bestaande bebouwing te kunnen slopen, zal eerst ontheffing bij de provincie Utrecht aangevraagd moeten worden. Dit betekent dat er nu nog niet gesloopt mag worden. De sloop staat nu gepland voor april 2019.

Verleggen hogedruk gasleiding door Stedin
In voorbereiding op de ontwikkeling van het project zal door Stedin een deel van de hogedruk gasleiding, gelegen aan het einde van het Domineeslaantje worden verlegd. Deze werkzaamheden staan gepland voor eind november 2018.

Wanneer start de verkoop?
Op dit moment zijn we druk bezig met de uitwerking van het plan. De de verkoop zal eind 2018, begin 2019 van start gaan. 

Hoeveel gaan de woningen kosten?
We zijn nog niet zo ver dat we prijsindicaties van de diverse woningtypen af kunnen geven. Ons streven is dat we je hier in het volgende nieuwsbericht nader over kunnen informeren.

Wanneer wordt er gestart met de bouw en wat is de bouwtijd?
Doordat de sloop later van start gaat dan gepland, kan er ook pas later gestart worden met de bouw. Ons streven is om na de bouwvak van 2019 te starten met de bouw van de woningen. Dit is wel afhankelijk van de verkoopsnelheid van het project. Bij start verkoop zal de aannemer die de woningen gaat bouwen hoogstwaarschijnlijk ook bekend zijn, zodat we meer kunnen zeggen over de bouwtijd.